прегряване

заливане с течности

проблем с бързодействието

прегряване и нередовна профилактика заливане с топли и студени напитки проблем с бързодействието


механичи повреди

фазови разлики и токови удари

некачествени батерии и адаптори

механичи удари, изпускания или счупвания фазови разлики при включването към външни устройства и токови удари некачествени батерии и адаптори